Αποστείρωση

άσηπτη αποστείρωση

Η απόλυτη καθαριότητα, αποστείρωση και απολύμανση είναι μια αδιαπραγμάτευτη αρχή και πεποίθησή μας. Στην οδοντιατρική κλινική Dental Place λειτουργεί ξεχωριστό τμήμα αποστείρωσης, πλήρως εναρμονισμένο με την Κοινοτική Νομοθεσία.

Ειδικά δε όλες οι χειρουργικές επεμβάσεις Εμφυτευματολογίας γίνονται με άσηπτη τεχνική. Η άσηπτη τεχνική, εκτός των άλλων, περιλαμβάνει πάντοτε υλικά μιας χρήσης.