Άμεση Φόρτιση

Μία από τις πιο σημαντικές θεραπευτικές εξελίξεις τα τελευταία δεκαπέντε και πλέον χρόνια στην εμφυτευματολογία είναι η άμεση φόρτιση των εμφυτευμάτων δοντιών (immediate dental implant loading). Εάν υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, δηλαδή επαρκής ποσότητα και ποιότητα οστού, ικανός αριθμός και μέγεθος εμφυτευμάτων και απουσία φλεγμονής, τότε μπορούμε να τοποθετήσουμε τα δόντια επάνω στα οδοντικά εμφυτεύματα μέσα σε λίγες ώρες ή ημέρες και ο ασθενής να μπορεί να μασήσει με αυτά άμεσα.
Για να είναι επιτυχημένη η άμεση φόρτιση, είναι απαραίτητο η οδοντιατρική ομάδα να έχει μεγάλη εμπειρία και γνώσεις. Ήδη εφαρμόζουμε την άμεση φόρτιση σε απλά και πολύπλοκα περιστατικά από το 2000, με την ίδια επιτυχία που έχουμε με την μεθύστερη φόρτιση (δύο μήνες και πάνω). Συνήθως η μετεγχειρητική πορεία του ασθενούς είναι ανώδυνη και σε 24 ώρες αποκαθίσταται η στοματική και αισθητική λειτουργία, οπότε ο ασθενής μπορεί να συνεχίσει τις καθημερινές δραστηριότητές του.