Άμεση Φόρτιση των Εμφυτευμάτων

Μία από τις πιο σημαντικές θεραπευτικές εξελίξεις τα τελευταία είκοσι χρόνια στην εμφυτευματολογία είναι η άμεση φόρτιση των οδοντικών εμφυτευμάτων (immediate dental implant loading). Εάν υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, δηλαδή επαρκής ποσότητα και ποιότητα οστού, ικανός αριθμός και μέγεθος εμφυτευμάτων και απουσία φλεγμονής, τότε μπορούμε να τοποθετήσουμε τα δόντια επάνω στα εμφυτεύματα μέσα σε λίγες ώρες ή ημέρες, ενώ ο ασθενής να μπορεί να μασήσει με αυτά άμεσα.
Για να είναι επιτυχημένη η άμεση φόρτιση των εμφυτευμάτων, είναι απαραίτητο η οδοντιατρική ομάδα να διαθέτει μεγάλη εμπειρία και γνώσεις. Ήδη εφαρμόζουμε την άμεση φόρτιση σε απλά και πολύπλοκα περιστατικά από το 2000, με την ίδια επιτυχία που έχουμε με την μεθύστερη φόρτιση (δύο μήνες και πάνω). Συνήθως η μετεγχειρητική πορεία του ασθενούς είναι ανώδυνη και σε 24 ώρες αποκαθίσταται η στοματική και αισθητική λειτουργία, οπότε ο ασθενής μπορεί να συνεχίσει τις καθημερινές δραστηριότητές του.