Ολοκεραμικές Στεφάνες και Γέφυρες

Με τις ολοκεραμικές στεφάνες και γέφυρες, μπορούμε να πραγματοποιήσουμε οδοντιατρικές αποκαταστάσεις με υψηλή αισθητική και βιοσυμβατότητα. Η απουσία του μεταλλικού σκελετού δεν επιτρέπει την εμφάνιση της αντιαισθητικής μαύρης γραμμής στα ούλα και διασφαλίζει τη βιολογική ενσωμάτωση της προσθετικής εργασίας.
Για την αποτελεσματικότητα της θεραπείας και την πλήρη ικανοποίηση των ασθενών μας, αφιερώνουμε αρκετό χρόνο στη συζήτηση των προσδοκιών, την εξέταση, διάγνωση και ανάλυση του στόματος, την ακτινογραφική εξέταση και την ανάλυση της σύγκλεισης και της αισθητικής με φωτογραφίες και αναρτημένα εκμαγεία.