Ακολουθώντας τη Φιλοσοφία
του P-I Brånemark


 


Θεραπεία με Εμφυτεύματα από το 1991

Το BRÅNEMARK OSSEOINTEGRATION CENTER GREECE (BOCG) είναι το Επιστημονικό Εμφυτευματολογικό Κέντρο που επικεντρώνεται στην αισθητική και λειτουργική αποκατάσταση ατόμων με προβληματική οδοντοφυΐα. Με βάση τις αρχές που διδαχθήκαμε από τον καθηγητή Per-Ingvar Brånemark, ειδικευόμαστε στη θεραπεία με εμφυτεύματα από το 1991.

Εκτός από τις ολοκληρωμένες οδοντιατρικές υπηρεσίες που προσφέρει, το Brånemark Osseointegration Center Greece εκπαιδεύει οδοντιάτρους σε προηγμένες έννοιες Επανορθωτικής, Αισθητικής Οδοντιατρικής και Εμφυτευμάτων, μέσω μιας προσεκτικά κλιμακούμενης σειράς θεωρητικών και πρακτικών σεμιναρίων. Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα οδοντιατρικά σεμινάριά μας στη διεύθυνση krompas-seminars.gr.

Επιπλέον, συμμετέχουμε σε κλινικά ερευνητικά προγράμματα που περιλαμβάνουν δοκιμασίες άμεσης φόρτισης των εμφυτευμάτων και ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές επεμβάσεις για την αποφυγή εκτεταμένης χρήσης μοσχευμάτων.

Με περηφάνια και ευθύνη ανήκουμε στην παγκόσμια ομάδα των 10 κέντρων ABOC (Assiociated Brånemark Osseointegration Centers) που έχουν πιστοποιηθεί από τον ίδιο τον «πατέρα» των εμφυτευμάτων. Είναι τιμή μας να ακολουθούμε το όραμα του Per-Ingvar Brånemark και το δόγμα του για Σεβασμό προς τη Μητέρα Φύση και προς την Ανθρώπινη Αξιοπρέπεια.

Η αποκατάσταση ασθενών με σοβαρά προβλήματα με τη χρήση της οστεοενσωμάτωσης έχει υιοθετηθεί και γίνει αποδεκτή παγκοσμίως. Με την υποστήριξη της βασικής και της κλινικής έρευνας έχουν προκύψει πολλές πρόσθετες ενδείξεις, καθώς και τροποποιήσεις των κλινικών διαδικασιών. Η εκτεταμένη χρήση της έχει επίσης οδηγήσει σε αρκετές προσθήκες, αλλαγές και ενίοτε απλοποιήσεις και βελτιώσεις των εμφυτευμάτων και εργαλείων που χρησιμοποιούνται στις διάφορες κλινικές εφαρμογές της οστεοενσωμάτωσης.

Τις συνεχιζόμενες προσπάθειες μελέτης και ανάπτυξης έχουν ενισχύσει σημαντικά οι προτάσεις, τα σχόλια και οι ιδέες που προέρχονται από ενδιαφερόμενους ερευνητές και κλινικούς ιατρούς παγκοσμίως. Από αυτή τη διεθνή συνεργασία, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή αρκετών εμπορικών οντοτήτων, έχει προκύψει μια σημαντική ποσότητα γνώσεων.


Association of Brånemark Osseointegration Centers

Σε μια προσπάθεια να στηρίξει τη διεθνή συνεργασία, που θα βασίζεται στη φροντίδα του ασθενούς και των υγιών βιολογικών και κλινικών αρχών, ιδρύθηκε πριν από μερικά χρόνια το Association of Brånemark Osseointegration Centers (ABOC). Η διαμόρφωση και ανάπτυξη αυτής της μοναδικής συνεργασίας έχει βασιστεί στον αμοιβαίο προσωπικό και επαγγελματικό σεβασμό, καθώς επίσης και σε μια σειρά από projects και υπηρεσίες που περιγράφονται στις επίσημες συμφωνίες. Πέρα από τα άμεσα οφέλη που προσφέρει αυτή η συνεργασία, μια θεμελιώδης αρχή, αυτή της τοποθέτησης του ασθενούς στο επίκεντρο, όπως και η κοινή κατανόηση των κλινικών και βιολογικών απόψεων, έχουν λειτουργήσει ως φωτεινός φάρος μέσα στην πληθώρα των εμπορικών προσφορών και των «νέων και βελτιωμένων» σχεδίων των υλικών.

 
Είναι τιμή μας να ακολουθούμε το όραμα του Per-Ingvar Brånemark και το δόγμα του για Σεβασμό προς τη Μητέρα Φύση και προς την Ανθρώπινη Αξιοπρέπεια.
 
 
Οδοντιατρική Κλινική Dental Place | Εμφυτεύματα

Για ραντεβού ή οποιαδήποτε ερώτηση, επικοινωνήστε με την κλινική μας


Επικοινωνία